Homeអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងគោលដៅ៦ដំណាក់កាលទាំងដែលអាចជួយអ្នកឲ្យរកឃើញនូវគោលដៅមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ

៦ដំណាក់កាលទាំងដែលអាចជួយអ្នកឲ្យរកឃើញនូវគោលដៅមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ

តើអ្នករកឃើញពីគោលដៅនៃជីវិតរបស់អ្នកហើយឬនៅ?​

ហើយធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចដឹងបានថាវាជាគោលដៅរបស់យើងបានទៅ?

ដូចនេះ៦ចំណុចខាងក្រោមនេះនឹងប្រាប់អ្នកអំពីផ្លូវដែលត្រូវឆ្ពោះទៅរក៖

១. សម្រេចចិត្តថាតើយើងត្រូវការអ្វី?

A question mark on a wooden cube on a computer keyboard, with a blurred background and shallow depth of field. Premium Photo

        ដំណាក់កាលដំបូង យើងត្រូវបង្ហាញពីការចង់បាន និងសេចក្ដីត្រូវការមកកាន់ខ្លួនឯង ថាតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងចង់បានអ្វីជាងគេ? ត្រូវការអ្វីជាងគេ? ហើយចង់ធ្វើអ្វីមុនគេនៅក្នុងជីវិតមួយនេះ។យើងគប្បីធ្វើជាប្រភេទមនុស្សដែលមាន គោលដៅច្បាស់លាស់ ជាងជាងប្រភេទមនុស្សដែល អណ្ដែតត្រសែត ចេះតែដើរតត្រុកតាមគេតាមឯង ឬ ដើរគ្មានគ្មានកោះគ្មានត្រើយ។

២. កត់ត្រាចូលនូវគោលដៅ

        ដំណាក់កាលទី២ បន្ទាប់ពីបានគិតនូវអ្វីដែលចង់បានរួចហើយ យើងគួរតែសរសេរនូវគោលគំនិតទាំងនោះចូលទៅក្នុងក្រដាសឬសៀវភៅកំណត់ត្រារបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ព្រោះអ្វីដែលយើងសរសេរចូលហើយ វានឹងស្ថិតនៅក្នុងនោះរហូត មិនអាចសាបរលៀបដូចជាការគិតស្រម៉ៃឡើយ។ យើងដឹងហើយថា គោលដៅដែលស្រពិចស្រពិល ដែលគ្មានរូបរាងច្បាស់លាស់  វាមិនមែនជាគោលដៅឡើយ គឺជាគ្រាន់តែជាការគិតលេងៗកំដរការអផ្សុកតែប៉ុណ្ណោះ គ្មានថាមពលជម្រុញឲ្យយើងអាចឈោងចាប់ក្ដីសុបិន្តបានឡើយ។

៣. កំណត់ពេលវេលា

Deadline, Stopwatch, Clock, Time, Pressure, Watch

       ដំណាក់កាលទី៣ កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់គោលដៅនោះ។ តើគោលដៅនោះយើងត្រូវសម្រេចក្នុងរយៈពេលវែង(២ទៅ៣ឆ្នាំ) ឬរយៈពេលខ្លី(៣ខែឬ ៦ខែ) ? ព្រោះពេលដែលយើងកំណត់ហើយ យើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅទាំងនោះឲ្យចេញជារូបរាង។ តួយ៉ាង បើគោលដៅធំខ្លាំង យើងគួរបំបែកវាជាដំណាក់កាលតូចៗហើយកំណត់រយៈពេលឲ្យដំណាក់កាលតូចៗទាំងនោះ កុំបណ្ដោយទៅតាមយថាកម្មជាដាច់ខាត។

៤. សរសេរពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើ

Male hand with a pen Free Photo

        ដំណាក់កាលទី៤ សរសេរនូវអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងគិតថាវាអាចជួយយើងឲ្យសម្រេចនូវកិច្ចការទាំងនោះបានជោគជ័យ។ កុំខ្វល់ថាវាជាចំណុចល្អឬក៏អត់ សំខាន់ត្រូវយកគំនិតដែលអ្នកមាន សរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅ ឬក្រដាសសិន បន្ទាប់មកសឹមសម្រាំងយកនូវគំនិតណាដែលល្អជាងគេ ។

៥.  សម្រាំងជ្រើសរើស

Human resource, talent management, recruitment employee, successful business team leader concept. hand chooses a wooden people standing out from the crowd. Premium Photo

        ដំណាក់កាលទី៥ គឺជាវគ្គដែលយើងត្រូវសម្រាំងយក ឬស្រង់យកនូវគោលគំនិតណាដែលមានលក្ខណៈសមហេតុសមផល ឬជ្រើសយកគំនិតណាដែលអាចជួយសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបាន។

បន្ទាប់ពីសម្រាំងរួចហើយ យើងត្រូវធ្វើវាឲ្យទៅជាគម្រោងមួយដែលច្បាស់លាស់ ដោយកំណត់ថា តើអ្វីដែលសំខាន់ឬមិនសំខាន់ អ្វីដែលគួរធ្វើឬមិគួរធ្វើ ហើយ តើគំនិតណាគួរចាប់ផ្ដើមមុនគេ ឬចាប់ផ្ដើមក្រោយគេ។

៦. ចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត

Idea, Competence, Vision, Target, Marketing, Plan

        ដំណាក់កាលទី៦ គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនូវអ្វីដែលយើងបានរៀបចំទុក ហើយអនុវត្តវាទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃគម្រោងទាំងនោះ។ ត្រូវចាំថា យើងត្រូវបោះជំហានដើរទៅមុខ មិនមែនបោះជំហានថយក្រោយ ឬឈប់ដំអក់នៅស្ងៀមមួយកន្លែងនោះទេ។