Homeមូលដ្ឋានគ្រឹះអាជីវកម្មទីផ្សារ៣ វិធីដើម្បីសម្រេចគោលដៅទីផ្សាររបស់អ្នក

៣ វិធីដើម្បីសម្រេចគោលដៅទីផ្សាររបស់អ្នក

៣ជំហានដំបូងក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅទីផ្សាររបស់អ្នក

១. បង្កើតច្រកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើន

ការបង្កើនច្រកផ្សព្វផ្សាយ គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយជម្រុញឲ្យមានមនុស្សស្គាល់បានកាន់តែច្រើន និងអាច​បង្កើន​ការ​លក់ផងដែរ។ កាលណាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកមានច្រកផ្សព្វផ្សាយបានកាន់តែច្រើន អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​នឹង​មានការរីកច្រើនផងដែរ។ ប៉ុន្តែ មុនពេលដែលលោកអ្នកចង់​បង្កើន​នូវច្រក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​របស់ខ្លួន គឺចាំបាច់​ត្រូវ​សិក្សា និងវិភាគជាមុនសិន ថា​តើអតិថិជន​គោលដៅរបស់អ្នកភាគច្រើនចូលចិត្តចំណាយ​ពេល​ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយមួយណាជាងគេជាដើម(Facebook? Tiktok? Instagram?)  ដើម្បី ផ្ដល់ ភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក ក្នុងការធ្វើទីផ្សារ​ទៅ​កាន់​ពួកគេ ចៀសវាងការចំណាយថវិកាឥត ប្រយោជន៍​ទៅ​លើ​ច្រកផ្សព្វផ្សាយដែលគ្មានអតិថិជនគោលដៅរបស់អ្នកស្ថិតនៅ។  

ជាធម្មតា ច្រកផ្សព្វផ្សាយដែលក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនតែងតែអនុវត្តរួមមាន៖

  • Print (brochures, mail, flyers, etc.)
  • Facebook
  • TikTok
  • Instagram
  • Phone
  • Email
  • Apps
  • Website
  • SMS

២. ការធ្វើតេស្ត A/B

ការធ្វើតេស្ត A/B គឺជាដំណើរការនៃការយកជម្រើស២មកប្រៀបធៀប ឬការសម្រិតសម្រាំងយកចម្លើយ ឬលទ្ធផលណាមួយដែលល្អជាងគេ ដើម្បីយកទៅ​អនុវត្តក្នុងការធ្វើទីផ្សាររបស់អ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យ។ ចំណែកឯដំណើរការរបស់វា គឺគ្រាន់តែបង្កើតនូវជម្រើស២ឬ៣ទៅលើប្រភេទមាតិកាតែមួយ ប៉ុន្តែរបៀបក្នុងការរចនាគឺមានភាពខុសគ្នា ដូចជាខុសគ្នាទៅលើ ពណ៌ រូបភាព សារទាក់ទាញ ឬចំណងជើងជាដើម បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហោះជម្រើសទាំងនោះក្នុងពេលតែមួយ ដើម្បីវាស់ស្ទង់មើលពីលទ្ធផល ថាតើជម្រើសមួយណាដែលមានមនុស្សចូលចិត្តច្រើនជាងគេ។

ឧទាហរណ៍ងាយៗចំពោះការធ្វើតេស្ត A/B ទៅលើLanding page A & Landing page B តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការរចនា ទាំងការដាក់ពណ៌ ការរៀបចំអក្សរ។ ជាលទ្ធផលយើងឃើញថា Landing page A (18.13%) មានចំនួនភាគរយនៃអ្នកពេញចិត្តតិចជាង Landing page B (45.95%) ។ នេះគឺជាគុណប្រយោជន៍មួយនៃការសាកល្បងធ្វើតេស្ត A/B ដែលវាជួយដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកឲ្យឆ្ពោះទៅរកលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុន។

៣. ផ្ដោតទៅលើដំណើរការនៃការទិញរបស់អតិថិជន

អ្នកទីផ្សារគួរយកចិត្តទុកដាក់សិក្សា ទៅលើដំណើរការនៃការទិញរបស់អតិថិជន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតមាតិកាដែលមានភាពទាក់ទាញ និងត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនឲ្យមកចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផល។ នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការបង្កើនការលក់ និងជួយផ្សព្វផ្សាយម៉ាកសញ្ញារបស់អ្នកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុន។ ព្រោះអតិថិជនមួយចំនួន មុនពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តទិញផលិតផលរបស់អ្នក គឺត្រូវកាតពេលគិត និងស្រាវជ្រាវរយៈពេលយូរថ្ងៃ ឬខែ ដោយសារតែគាត់ ពុំធ្លាប់ទិញផលិតផលទាំងនោះពីមុនមក ឬខ្លាចទិញប៉ះចំផលិតផលក្លែងក្លាយ និងគ្មានគុណភាពជាដើម។

*សង្ខេបខ្លីៗអំពី ដំណាក់កាលនៃដំណើរការទិញរបស់អតិថិជនរួមមាន៖

ជាធម្មតា មុនពេលដែលអតិថិជនសម្រេចចិត្តទិញផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយ គឺតែងតែឆ្លងកាត់៣ដំណាក់កាលខាងក្រោមនេះ៖
– ដំណាក់កាល យល់ដឹងអំពីម៉ាក (Brand Awareness) ៖ បានឃើញពីផលិតផល > ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីគុណភាពOnline & Offline (ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន និងអ៊ីនធើណេត)

– ដំណាក់កាល គិតពិចារណា (Consideration) ៖ បន្ទាប់ពីបានដឹងពិពត៌មានខ្លះៗពីការស៊ើបសួរអំពីផលិតផលទាំងនោះ អ្នកចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាកល្បង ឬមានបំណងចង់ទិញប្រើ។

– ដំណាក់កាល សម្រេចចិត្តទិញ (Conversion) ៖  ជាសកម្មភាពចុងក្រោយ ឬការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ ថាតើអ្នកគួរតែទិញឬមិនទិញ បន្ទាប់ពីអ្នកបានស្រាវជ្រាវពីផលិតផលទាំងនោះហើយ។