Homeអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាការរៀបចំផែនការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក?

ហេតុអ្វីបានជាការរៀបចំផែនការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក?

តើអ្នកគិតថាការរៀបចំផែនការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែរឬទេ?

ការរៀបចំផែនការ គឺជាព្យាករណ៍ទុកមុននូវអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចនាពេលអនាគត ហើយការរៀបចំផែនការនេះទៀតសោត នឹងជួយកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកបានជាក់លាក់ ព្រមទាំងអាចបង្ហាញថាអ្វីដែលអ្នកបម្រុងនឹងធ្វើនោះវាអាចទៅរួចដែរឬអត់ជាដើម។ ជាធម្មតាមុនពេលដែលអ្នកចង់សម្រេចកិច្ចការណាមួយឲ្យបានជោគជ័យ អ្នកចាំបាច់ត្រូវរៀបចំបែបផែន និងសរសេរចូលនូវគោលគំនិតសំខាន់ៗ  ក៏ដូចជាកត់ចូលរាល់ដំណាក់ដែលអ្នកនឹងធ្វើនៅជំហានបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការ។ ជាឧទាហរណ៍ឲ្យកាន់តែងាយយល់ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទៅដើរលេងនៅកំពតជាមួយនឹងមិត្តភក្តរបស់អ្នកនៅកំឡុងពេលសម្រាកការងារ តើអ្នកគិតថាអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីមុនគេ??

ប្រាកដជាត្រូវរៀបចំផែនការឬគិតជាមុនសិនហើយ ថាតើខ្ញុំត្រូវត្រៀមថវិកាចំនួនប៉ុន្មានទើបគ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនេះ? តើខ្ញុំគួរធ្វើដំណើរដោយមធ្យាបាយអ្វី? តាមរយៈឡានក្រុង? តាមរយៈរទេះភ្លើង ឬ ជួលឡាន ឬធ្វើដំណើរដោយយាន្តជំនិះខ្លួនឯង? រីឯការស្នាក់នៅវិញតើខ្ញុំត្រូវកក់គេថ្ងៃណា ស្នាក់នៅម្ដុំណា និងត្រូចំណាយអស់ប៉ុន្មាន? ហើយនៅពេលទៅដល់ តើខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងណាមុនគេ? បន្ទាប់មកត្រូវបន្តទៅកន្លែងណាផ្សេងដែរឬទេ? និងផែនការផ្សេងៗទៀតដើម្បីអាចទៅដល់កំពតដោយសុខសុវត្ថិភាព។

ហើយនេះក៏មិនខុសគ្នាពីការរៀបចំផែនការអាជីពការងារ ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ឬផែនការអាជីវកម្មដែរ ពោលគឺនៅក្នុងមួយដំណាក់កាលៗ គឺអ្នកគប្បីត្រាយផ្លូវដើរឲ្យបានមុនចៀសវាងមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងដោយយថាហេតុ ហើយបើទោះបីជាជួបដោយចៃដន្យមែន ក៏អ្នកអាចមានដំណោះស្រាយបានដែរ។

សរុបមក ការរៀបចំផែនការគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាន មុនពេលអ្នកចង់សម្រេចការងារណាមួយ ពីព្រោះបើអ្នកដើរដោយពុំមានគោលដៅ ដើរដោយមិនបានរៀបចំផែនការ នោះអ្នកប្រាកដជាអាចនឹងប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យ ឬអាចមានហានិភ័យកើតឡើងដោយយថាហេតុ។

ហើយចំណុចខាងក្រោមនេះគឹជាសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំផែនការ៖
  1. ជួយអ្នកក្នុងការកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ និងកំណត់អ្វីដែលជាអាទិភាពពិតប្រាកដ
  2. ដឹងពីទិសដៅដែលត្រូឆ្ពោះទៅ
  3. ជួយបំបែកបញ្ហា ឬគោលដៅឲ្យទៅជាដំណាក់កាលតូចៗ
  4. បង្ហាញពីភាពខ្លាំង និងខ្សោយរបស់អ្នក
  5. បង្កើនទំនុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់
  6. កាត់បន្ថយហានិភ័យ
  7. បង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិត
  8. បង្កើនការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ

រិន ហាណាវី
រិន ហាណាវីhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើត និងសរសេរមាតិកានៅក្នុងគេហទំព័រគំនិត & គេងទំព័រពន្លក ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម ការងារ​ និងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតជំនាញទីផ្សារ ( Marketing) នៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។